IW-Verkkotunnussuoja

Ros­ka­pos­tit­ta­jat kerää­vät verk­ko­tun­nus­ten rekis­teröin­ti­tie­dois­ta säh­kö­pos­ti­osoit­tei­ta. IW-Verk­ko­tun­nus­suo­ja antaa mah­dol­li­suu­den suo­jau­tua ros­ka­pos­til­ta, sil­lä se suo­jaa sähköpos­tiosoit­tee­si muun­ta­mal­la sen vaih­tu­vak­si ano­nyy­mik­si osoit­teek­si. Oikea osoit­tee­si säilyy käytössä nor­maalis­ti, mutta ei näy ulko­puo­li­sil­le.

Esimer­kiksi jos osoit­tee­si on info@omadomain.com, saa verk­ko­tun­nus­suo­jau­s sen näyt­tämään toi­sel­ta, esim. gmvjcxkxh@whoisprivacyprotect.com.

Saat suo­jan hankit­tua useim­piin meil­tä rekiste­röityi­hin verk­kotun­nuk­siin (ei .fi tai .us).

Hinnasto

IW-Verkkotun­nus­suoja mak­saa vain 27 eur / vuosi / domain.

Lisä­tie­toja verk­kotun­nus­suo­jas­ta saat tästä

Myyn­timme antaa mielellään lisätietoa IW-Verkkotunnussuojasta.

Ole hyvä ja ota yhteyttä myyntiimme numerossa 020 743 1111 tai myynti@imageworld.fi.